Snøstjerneslekta. NIN-3.0-T-C-PE-NA-MB-T-N-03 Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg.