Klassifisering

  • Vitenskapelig navn
  • Magnoliophyta
  • Bokmål
   • dekkfrøete planter
   • blomsterplanter
  • Nynorsk
   • dekkfrøete planter

 • Gå til navnetreet
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder