Mogop.

Mogop er ein vakker, heimleg plante som blømer tidleg på våren, i fjellet ofte så tidleg at mange fjellvandrarar går glipp av han. Arten er lett kjenneleg både når han blømer og når han er i frukt. Kjært born har mange namn, heiter det. Andre namn på denne planta er mofivel og geitfivel. Forstavinga mo- skal ha samanheng med at arten veks på sandmoar, særleg furumoar.

Mogop Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.