V3-C-2 ombrotrof myrkant. Finnmarkspors. Risbjørk.