Blåveis.

Blåveis er ein heimleg lågvaksen plante som er nokså vanleg i baserik lauv- og barskog i låglandet i store delar av Sør- og Midt-Noreg. Han har karakteristiske mørkgrøne, tjukke og grunt treflika blad som overvintrar, og han blømer tidleg om våren, oftast med blå blomar. Det vitskaplege namnet «Hepatica» syner til kroppsdelen lever og viser til bladforma, som minner om ei menneske-lever. «Nobilis» betyr edel og er sjølvforklarande på ein så kjær plante.

Blåveis Hepatica nobilis Schreb.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.