Marisko.

Marisko er kanskje den mest ikoniske av alle norske orkidéar. Han skil seg frå alle dei andre, systematisk og morfologisk, i si eiga underslekt, med den store blomen med den bolleforma leppa, og med pollenet som ei klissen masse og ikkje samla i pollinium. Han er ettertrakta og utsett for florakriminalitet. I Salten har vi sett hol etter han der han er blitt gravd opp og truleg smugla til kontinentet. I si tid heiter det at han vart plukka inn i stor mengd i Oppdal til dekorasjon under eit brudlaup, men det kan vere ein myte.

Marisko Cypripedium calceolus L.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.