Hvit skogfrue.

Denne arten er ein av juvelane i edellauvskog i kyststrøk i Sør- og Midt-Noreg. Han er nokså sjeldsynt, men i nokre område er det fleire fine bestandar av han, særleg på Sørlandet og Vestlandet.

Hvit skogfrue Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.