Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Oedemera lurida
Vimeo video: Mordella aculeata
Vimeo video: Leptura quadrifasciata
Vimeo video: Anoplodera rubra
Vimeo video: Bromius obscurus
Vimeo video: Propylea quatuordecimpunctata
Vimeo video: Coccinella septempunctata
Vimeo video: Formica fusca og Coccinella septempunctata
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.