Sjuprikket marihøne.

Sjuprikket marihøne er uten tvil vår mest kjente art av marihøner. Den er stor og karakteristisk med sine lite variable fargetegninger. Arten er svært vanlig over hele landet og finnes nesten overalt, til og med i fjellet. Den har et allsidig kosthold som domineres av bladlus. 

Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.