Harlekinmarihøne.

Harlekinmarihøne er en fremmed art i Norge og har i løpet av få år etablert seg utendørs her i landet. Spesielt i Oslo har den blitt veldig vanlig de siste årene. Tilfeldige funn knyttet til importerte varer er gjort flere steder nordover til Nordland. Arten spiser hovedsakelig bladlus, men kan også spise andre insekter, samt frukt og bær. 

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.