Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Oedemera lurida
Vimeo video: Trichius fasciatus
Vimeo video: Cantharis rustica
Vimeo video: Anthrenus museorum
Vimeo video: Ptinus raptor
Vimeo video: Mordella aculeata
Vimeo video: Necrodes littoralis
Vimeo video: Amphimallon solstitiale
Vimeo video: Trichius fasciatus
Vimeo video: Prosternon tessellatum
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.