Toprikket marihøne.

Toprikket marihøne er en av våre best kjente marihønearter som ofte finnes innendørs i forbindelse med overvintring. Den forekommer i en rekke ulike naturtyper, men er spesielt vanlig i kulturlandskapet og urbane strøk. Arten har både svarte og røde fargemorfer, men den røde med to svarte flekker er mest vanlig. 

Toprikket marihøne Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.