Sandmarihøne.

Sandmarihøne er sjelden i Norge, og finnes bare i kontinentale strøk der den forekommer i svært tørre habitater med eksponert sandjord. Arten lever av bladlus på grasvegetasjon i sandområdene. Arten kan gjenkjennes på den rødoransje grunnfargen med flekker som er størst bak midten av dekkvingene, og det kroneformete mønsteret på pronotum.

Sandmarihøne Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.