Norsk institutt for naturforskning. Biller: Atomariini.