Marihøner.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Marihøner tilhører våre mest kjente og kjære insekter som alle har et forhold til. Marihønene spiller også en viktig rolle i naturen ved at de kan regulere bestander av andre insekter. Med sin runde kropp med farger og flekkmønster er de fleste lette å kjenne igjen, men noen marihøner er små og uanselige. I Norge har vi 56 ulike arter av hjemmehørende marihøner.

Marihøner Coccinellidae Latreille, 1807
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning