Øyeflekket marihøne.

Øyeflekket marihøne er vår aller største marihøneart. Den har et karakteristisk fargemønster med rød grunnfarge og svarte flekker med gult omriss. Den er spredt utbredt over hele landet og lever hovedsakelig av bladlus på furutrær. 

Øyeflekket marihøne Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.