Purpurdvergfly er en liten og umiskjennelig sommerfugl med rosa og gule vinger. Arten opptrer som migrant i Nord-Europa og ble funnet i Norge for første gang i 2019. Larven lever på åkertistel og andre tistelarter.

Vingespenn

22–25 mm.

Kjennetegn

Purpurdvergfly er et lite, bredvinget praktfly. Framvingene er gule ved basis og lyst rosa med dypere rosa tegninger i ytre del.

Forvekslingsarter

Arten kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Arten finnes i Nord-Afrika, Syd-Europa og østover til det sydlige Russland og Sentral-Asia. I Mellom- og Nord-Europa forekommer arten som sjelden migrant.

Utbredelse i Norge

Det første norske funnet ble gjort i Birkenes i Aust-Agder i 2019. Siden er arten funnet flere ganger på Sørlandet og i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på åkertistel Cirsium arvense og andre tistelarter.

Flyvetid

I den sydlige delen av utbredelsesområdet har arten to generasjoner: én i mai-juli og én i august-oktober. I Nord-Europa har migranter blitt påtruffet i august-september.

Økologi

Arten lever på tørre, varme lokaliteter som gressmark og stepper, veikanter og elvebanker.