Vingespenn

24-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og deler av Midtøsten, mot øst til Sakhalin og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Østlandet nord til Kongsvinger og på Sørlandet vest til Kristiansand. Arten er blitt mye vanligere i seinere år.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av eik (Quercus) og bøk. Imidlertid finnes arten på lokaliteter uten disse vertstrærne, så arten har flere vertsplanter.

Flyvetid

Juni - medio august.

Økologi

I åpen, fuktig løv- og blandingsskog.