Veps er en stor insektorden som i likhet med tovingene ofte er svært spesifikke i levesett og habitat. Det er blant annet funnet mange nye arter vepser som snylter på andre organismer.

Vepsene deles inn i to underordener, stilkvepser Apocrita og plantevepser Symphyta. Artene som snylter på andre dyr hører til blant stilkvepsene, mens mange planteveps heller legger egg i planter. Maur Formicidae er en familie innen stilkvepsene, og det er funnet åtte nye arter maur i Norge gjennom Artsprosjektet.

Pågående prosjekter

Prosjektet "NOCER" har fokus på veps i overfamilien Ceraphronidea. Parasittiske vepser i gruppene Proctotrupoidea, Chrysidoidea og Diapriidae blir for tiden nøye undersøkt i "PROCTONOR II". I tillegg kan det hende det dukker opp nye vepsearter for Norge i "ForTunE"

Trykk på navnene på vepsefamiliene for å lese mer om dem. For noen familier, som for eksempel maur, langtungebier og plantevepser leder lenken til grundige beskrivelser på "Arter på nett". Flere av de lange søylene tilhører familier som har hatt dedikerte kartleggingsprosjekter, og de kan trykkes på for å lese mer om prosjektene.

Ubeskrevne arter

Avsluttede kartleggingsprosjekter har til nå funnet omtrent 40 arter vepser som er nye for vitenskapen og som ikke ble beskrevet i løpet av prosjektperioden. Disse er ikke inkludert i figuren.

Nye, beskrevne arter

Ti arter veps som er nye for vitenskapen har blitt beskrevet og publisert som følge av artsprosjektene:

Aphelinus elvestueni, Aphelinus odin, Aphelinus paluscolus, Aphelinus quercus, Blastothrix osloensis​, taigagullveps Chrysis borealis, Chrysis parietis, Ismarus distinctus, Copidosoma longicaudata, Lathrolestes nornae.