Småeitermaur.

Småeitermaur lager nokså store kolonier i bakken på tørr, sandig jord med sparsom vegetasjon. Arten ligner hageeitermaur, men er mindre og mørkere. Arten har en sørøstlig utbredelse og er i Norge kun registrert i Hedmark og Østfold.

Småeitermaur Myrmica rugulosa Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.