Rynket kulegullveps.
  • Rynket kulegullveps. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

En sjelden art som kun er påvist noen få ganger i Norge. Arten parasitterer på vedlevende små graveveps, og høyst sannsynlig er Passaloecus gracilis aktuell vert i Norge. Omalus biaccinctus er nokså lett å skille fra nærstående arter på den rynkete strukturen på thorax.

Rynket kulegullveps Omalus biaccinctus (Buysson, 1891)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.