Ceraphron bispinosus i familien Ceraphronidae. Dette individet ble funnet i Vågå.

Overfamilien Ceraphronoidea tilhører parasittvepsene (Hymenoptera) hvor artene bruker andre insekter som verter. Det finnes allerede mye innsamlet materiale av denne gruppen, og mer skal samles inn. Dette legger et godt grunnlag for å finne nye arter for Norge og få frem DNA-strekkoder for artene innen overfamilien.

Ceraphronoidea består av to familier, Megaspilidae (kommaveps) og Ceraphronidae. Fra tidligere studier er det registrert tilsammen ni slekter og 67 arter i Norge. Artene parasitterer blant annet på tovinger Diptera, andre veps, nebbmunner Hemiptera og biller Coleoptera. Disse parasittvepsene er små, de fleste under 3 mm lange, og finnes over hele landet. Veps er fortsatt en artsgruppe som er lite kjent i Norge, og er derfor en gruppe som bør studeres.

Disse vepsene er vanskelige å få på øye på, og skal derfor fanges med flere forskjellige feller. I tillegg skal materiale fra tidligere kartleggingsprosjekter studeres, blant annet fra prosjekter som NORFIG og ACUNOR. I Sverige har det de siste årene blitt funnet flere nye arter for vitenskapen i denne overfamilien, og man håper derfor at det samme kan bli tilfelle i Norge. Prosjektet skal også forsøke å registrere vertsarter og foretrukne naturtyper og livsmiljø for arter innen Ceraphronoidea. Studenter kan også få mulighet til å bidra i prosjektet og tilegne seg kunnskap om veps.

En art i slekten Conostigmus i familien kommavepser Megaspilidae. Akkurat denne vepsen ble funnet i Masfjorden.

Foreløpige resultater

Prosjektet har hittil registrert en ny art for Norge: Creator spissicornis. Barcodene indikerer mange nye arter for Norge, og muligens også for vitenskapen.