For å kunne forvalte naturen trenger vi ulike typer kunnskap. Vi har behov for kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge og hvor i landet og i hvilken naturtype de lever. Vi trenger også kunnskap om artenes taksonomi og systematikk.

Fra ForBio sitt feltkurs på Grønland i 2013

Samling for kartleggerne i Artsprosjektet i 2012.

Et særlig viktig bidrag for å styrke kompetanseoppbyggingen har vært etableringen av forskerskolen i biosystematikk (ForBio). ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteteter og inkluderer nå alle nordiske land. Den har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken og Forskningsrådet og arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Den omfattende kartleggingen av arter som er satt i gang i regi av Artsprosjektet har også bidratt til en sterk vitalisering av fagmiljøer som arbeider med dette temaet. De fleste naturvitenskapelige forskningsmiljøer i Norge, og et stort antall studenter, teknikere, forskere og eksperter er engasjert i arbeidet. Det er etablert et bredt samarbeid mellom relevante fagmiljøer i inn- og utland. Dette bidrar til å styrke den faglige kompetansen i Norge.