Krattvepsebie.

Krattvepsebie er kun funnet to ganger i Norge, i Eidskog i Hedmark og Flå i Buskerud. Den er knyttet til verten, krattsandbie Andrena fulvida og finnes gjerne i lysninger i barskog. Det er åpenbart en sjelden art, men den kan være noe oversett.

Krattvepsebie Nomada opaca Alfken, 1913
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.