Boreprøver med endofytisk sopp kultiveres i laboratorium.

Endofyttisk sopp lever inne i trær, men er ofte harmløse for vertstreet. Disse kan være vanskelige å finne og identifisere, så nå skal gruppene kulesekksopper (Eurotiomycetes) og tykksekksopper (Dothideomycetes) i edelløvtrær studeres nærmere.

Sommereik, bøk, lind og spisslønn er kjent for å være voksested for mange sopparter, og dette prosjektet skal kartlegge diversiteten av de dårlig kjente soppgruppene kulesekksopper og tykksekksopper som begge er i rekken sekksporesopper (Ascomycota). Sannsynligvis er det i disse gruppene mange ukjente arter, fordi de er vanskelige å få øye på eller vokser på helt spesielle steder.

Prosjektet skal samle inn kvister, samt undersøke barken og veden ved å ta boreprøver. Både kvistene, barken og veden vil deretter bli DNA-sekvensert, slik at man kan anslå mangfoldet av sopparter som er til stede i treet. DNA-sekvenseringen i kombinasjon med kultivering av sopp fra trærne vil bli brukt til å identifisere spesifikke arter.  Det forventes å finne nye arter både for Norge og for vitenskapen. Det har tidligere vært liten fokus på å studere enkeltarter, så et av prosjektet sine mål vil være å navngi så mange taksa som mulig.