Endofyttisk sopp bilde 3

Opphav
Björn Norden
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Her er det tatt boreprøver i et løvtre for å lete etter endofyttisk sopp.

Filliste