Endofyttisk sopp bilde 1

Opphav
Björn Norden
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Boret som brukes til å ta boreprøver under leting etter endofyttisk sopp i trær.

Filliste