Slekten Technomyrmex omfatter hittil 93 arter på verdensbasis, og er i all hovedsak utbredt i tropiske områder. Flere arter transporteres jevnlig som blindpassasjerer med mennesker har en kosmopolitisk utbredelse. Technomyrmex albipes er en liten mattsvart art med hvite tarser. Den er funnet innført en gang i Norge og vil bare kunne overleve i konstant oppvarmete lokaler.

Slekten Technomyrmex skilles fra Tapinoma på at de mangler en tydelig innbuktning i munnskjoldets framkant. Petiolen er helt flat. Arbeideren av Technomyrmex albipes er ca. 3 mm lang og matt svart av tydelig mikroskulptur. Beina har hvitgule tarser og bakkroppen har spredt med utstående børstehår. Arten er nærstående til veksthusmaur T. difficilis, men skilles fra denne på at den mangler et par utstående hår på panna bak øynene. Arten hører opprinnelig hjemme i sørøstlige deler av Asia, men er innført til en rekke land, først og fremst i tropene. T. albipes er innført til Norge en gang med en koffert fra Australia.