Hvitfotmaur.

Slekten Technomyrmex omfatter hittil 93 arter på verdensbasis, og er i all hovedsak utbredt i tropiske områder. Flere arter transporteres jevnlig som blindpassasjerer med mennesker har en kosmopolitisk utbredelse. Technomyrmex albipes er en liten mattsvart art med hvite tarser. Den er funnet innført en gang i Norge og vil bare kunne overleve i konstant oppvarmete lokaler.

Hvitfotmaur Technomyrmex albipes (Smith, F., 1861)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.