I Raudlista 2015 ligg det svært mykje informasjon om artar som er vurderte å ha ein risiko for å døy ut i Noreg. Her kan du lese meir om aktuelle tema som vi veit opptek mange. Vi håper også at informasjonen kan bidra til å forklare noko av kompleksiteten i resultata.