Sveltskolvmose Odontoschisma sphagnii har rødbrune krypende skudd.

Sveltskovlmose er en art knyttet til torvmosedominert myr og som forekommer spesielt vanlig i kyststrøk nord til Trøndelag. Den kjennes på sine grønne skudd med rødbrun sekundærfarge, runde blad og stoloner.

Kjennetegn

Plantene er 2–5 cm lange. De vokser ofte i ganske store rødbrune tuer, men kan også vokse som enkeltskudd blant andre moser, spesielt torvmoser. Skuddene er sparsomt forgreinet, men stoloner er vanlig. Rhizoidene er fargeløse. Bladene er skråstilte og hele med slett kant. Cellene i bladkanten avviker fra de innenfor og danner en utydelig bladlist som er 1–4 celler bred. Celler i bladmidten har knuteforma trigoner og har 2–4(–5) oljelegemer. Bukbladene er små og få og vanligvis synlig bare nær skuddspissen. Grokorn mangler.

Arten er særbu, men kan en sjelden gang være sambu. Anteridier sitter på korte sidegreiner, mens arkegonier dannes i spissen på sidegreiner. Sporene er 10–14 µm. Sporofytter er sjeldne.

Stengelblad.

Økologi

 Cellene i bladkanten avviker fra de innenfor og danner en utydelig bladlist.

Arten vokser vanligvis i myr sammen med torvmoser, men kan også vokse i fuktige habitat langs bekker og innsjøer.

Utbredelse

Sveltskovlmose har en sørlig utbredelse og forekommer relativt vanlig opp til Trøndelag, med spredte funn langs kysten nord til Finnmark.

Forvekslingsarter

Sveltskovlmose kan forveksles med andre skovlmoser med runde blad, men den kjennes på sine grønne skudd med rødbrun sekundærfarge. Hornskovlmose er den som ligner mest, men den har grokornsskudd med reduserte blad.