Anastrophyllaceae er en nylig utskilt familie og inkluderer i hovedsak elementer som tidligere var inkludert i Lophoziaceae.

Draugmosefamilien består totalt av 20 slekter, hvorav 15 finnes i Norge; Anastrepta (Lindb.) Schiffn., Anastrophyllum (Spruce) Steph., Barbilophozia Loeske, Biantheridion (Grolle) Konstant. & Vilnet, Crossocalyx Meyl., Gymnocolea (Dumort.) Dumort., Isopaches H. Buch, Neoorthocaulis L. Söderstr., Orthocaulis H. Buch, Schizophyllopsis Váňa & L. Söderstr., Schljakovia Konstant. & Vilnet, Schljakovianthus Konstant. & Vilnet, Sphenolobopsis R.M. Schust. & N. Kitag., Sphenolobus (Lindb.) Berggr. og Tetralophozia (R.M. Schust.) Schljakov.

Kjennetegn

Skuddene er krypende til opprette, ugreinet eller greinet. Stengelen i tverrsnitt har små tykkveggede barkceller og tynnveggede margceller (unntatt hos Sphenolobopsis). Bladene er 2–4-flika og skråstilt til tverrstilt på stengelen. Bukblad mangler eller er enkle eller store og toflika. Cellene er små til medium store med utydelige til store knuteformede trigoner. Oljelegemene er variable i utseende. Grokorn mangler eller er ovale til mangekantete, består av 1–2 celler og er gulgrønne til oransjebrune til vinrøde. Arten er særbu, sjelden sambu. Anteridier (hannorganer) dannes i bladhjørnet i eller nær skudspissen. Arkegonier (hunnorganer) dannes i toppen av skuddet. Greiner kan dannes i underkant av arkegoniet. Periantene er store, oppblåste, eggformete til sylindriske (elliptiske til kølleformete hos Gymnocolea, eggformete til kølleformete hos Sphenolobopsis), med dype lengdefolder eller bare med lengdefolder i øvre del (glatte hos Gymnocolea). Periantmunningen er noe sammensnørt, helrandet, småtannet eller med 3–6 celler lange tenner.

For nærmere beskrivelse av familien, se Söderström et. al (2010).

Referanser

Söderström L, De Roo R og Hedderson T (2010). Taxonomic novelties resulting from recent reclassification of the Lophoziaceae/Scapaniaceae clade. Phytotaxa 3: 47–53. doi: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.3.1.7.