Fuktige skudd av rugledraugmose blant andre moser. Den mørke fargen er karakteristisk.

Rugledraugmose er en mellomstor draugmose som vokser på fuktige og gjerne nordvendte berg. Når en finner rugledraugmose er det de mørkebrune tuene med oppstigende skudd som en først legger merke til.

Kjennetegn

Brune til nesten svarte tuer, bare i skuddspissene er de grønne, 1–5 cm lange skudd. Bladene er stort sett vendt mot en side, toflika og tydelig skålforma. Cellene er 13–16 × 16–22 µm, med ujevnt fortykkede vegger med store knuteforma trigoner som delvis flyter sammen og glatt kutikula. Den har 2–6 oljelegemer per celle. Arten er ikke kjent med grokorn hos oss, men de er brunrøde og kantete. Arten er særbu, periant eggformet, dypt foldet i øvre del med tannet og frynset munning. Sporofytter er ikke kjent hos oss.

Blader toflika. Til høyre: Celler med store knuteforma trigoner.

Økologi

Rugledraugmose vokser på fattige, fuktige og gjerne nordvendte berg. På Vestlandet kan den vokse i oseanisk hei. Arten begunstiges av stabile fuktighetsforhold, dette gjelder spesielt i østlige og nordlige deler av den norske utbredelsen.

Utbredelse

Rugledraugmose har en sørvestlig utbredelse i Norge, men med spredte forekomster øst for fjellkjeden på særlig gunstige lokaliteter. Damsholt (2002) angir også en forekomst i Nord-Trøndelag. Ellers i Europa er den kjent fra Alpeområdet og Tatrafjellene.

Forvekslingsarter

Referanser

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.