Flatmosefamilien Radulaceae er en familie med kun én slekt. Slekta Radula, flatmoser, er representert med 10 arter i Europa og 3 av disse er påvist i Norge. Det forekommer om lag 250 arter i denne slekta på verdensbasis.

Plantene er gulgrønne eller gulbrune til rødbrune. Bladene er foldet og har to fliker, både den store (dorsale) og den lille (ventrale) fliken er helrandet uten tenner. Bukblad mangler. Artene er særbu eller sambu. Anteridier dannes i bladfoldene på korte sidegreiner. Arkegonier og periant sitter i toppen på skuddet eller i spissen av greiner.