Tussemoser består av planter med bladaktige strukturer, og bladene er uregelmessige i formen. Stengelen utskiller slim fra celler på overflaten, som kan ha som funksjon å "fange" sopphyfer. Tussemoser har en unik symbiose med endomykorrhizasopper Glomeromycota, og kan ha en stor underjordisk stengel.