Grimemoseslekta er representert med tre arter i Norge. Grimemoser vokser i løse tuer eller matter på berg eller steinblokker i miljø med høy luftfuktighet.

Kjennetegn

Plantene er gulgrønne til mørkt grønne, eller brunlige til brunrøde. Skuddene vokser opprett i løse tuer på steinblokker og berg i nedbørrike områder. Bladene er tverrstilte til svakt skråstilte og dypt to-flika med helrandet kant. Bukbladene er lik de vanlige bladene, men som regel litt mindre. Bladcellene har store oppsvulmede trigoner med 4–10 oljelegemer.

Artene i slekta er særbu. Sporofytter er ikke kjent hos våre arter. Grokorn er heller ikke kjent.

Forveksling

Grimemoser skiller seg fra alle andre arter på kombinasjonen av å være storvokste arter med dypt to-flika blad og at de har bukblad som er lik de vanlige bladene.

Økologi og Utbredelse

Grimemoser vokser i løse tuer eller matter på berg eller steinblokker i miljø med høy luftfuktighet. Alle de tre norske artene er relativt sjeldne og har en begrenset vestlig lavlandsutbredelse.

Videre bestemmelse

Slekta inneholder tre arter, for detaljert beskrivelse og illustrasjoner av artene anbefales:

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.