Horngrimemose er endemisk for Europa og er i Norge kun kjent fra et fåtall steder langs Lysefjorden i Rogaland. Den kjennes på sine olivengrønne skudd og dypt to-flika og svakt asymmetriske blad med svakt sigdforma bladfliker.

Kjennetegn

Plantene er 6–10 cm lange, grønne til gulbrune. Skuddene vokser opprett i løse tuer på steinblokker og berg, og de har en eller flere flageller per skudd. Bladene er tverrstilte til svakt skråstilte, asymmetriske og dypt to-flika. Bladflikene er 3–4 ganger lengre enn brede. Bukbladene er lik de vanlige bladene, men litt mindre. Bladcellene har store oppsvulmede trigoner og 2–6 oljelegemer.

Arten er særbu. Sporofytter er ikke kjent hos våre arter. Grokorn er heller ikke kjent.

Økologi

Horngrimemose vokser i løse tuer eller matter på berg eller steinblokker i skogkledde raviner med høy luftfuktighet.

Utbredelse

Horngrimemose er svært sjelden og er bare kjent fra Lysefjorden i Rogaland i Norge. Den er endemisk for Europa og er ellers bare kjent fra Shetlandsøyene.

Forvekslingsarter

Horngrimemose kan forveksles med andre grimemoser, men skiller seg fra disse på sine olivengrønne skudd og dypt to-flika og svakt asymmetriske blad med svakt sigdforma bladfliker.