Fjellsnuteskovlmose er en pionerart på torv- eller sandholdig jord. Den kjennes på sine små grønne til brunrøde skudd og to-flika blad med tilspissa fliker og stoloner.

Kjennetegn

Cellene i bladmidten har jevnt fortykka cellevegger uten tydelige trigoner.

Plantene er 0,3–0,8 cm lange. De vokser krypende og danner kompakte flekker. Skuddene er ofte rikt forgreinet og stoloner er vanlig. Rhizoidene er sparsomme til fraværende i øvre del av skuddet, men vanligere i nedre del. Bladene er svakt skråstilte til nesten tverrstilte og noe skålforma. Bladene er to-flika i 0,15–0,2 av bladets totale lengde, og bladflikene er vanligvis litt tilspissa. Cellene i bladmidten har jevnt fortykka cellevegger uten tydelige trigoner og har 2–4 oljelegemer. Bukbladene er små, lansettforma eller to-flika, og lett synlig bare nær skuddspissen. Grokorn forekommer vanlig.

Arten er særbu. Anteridier sitter på korte sidegreiner, arkegonier dannes i spissen på sidegreiner. Sporene er 13–15 µm. Sporofytter er uvanlig.

Stengelblad med noe tilspissa bladfliker.

Økologi

Arten vokser som pionerart på torv- eller sandholdig jord både i lavlandet og fjellet.

Utbredelse

Fjellsnuteskovlmose forekommer sparsomt i det meste av landet. Den er også kjent fra Svalbard. Den er trolig oversett og er vanligere enn dagens funn viser.

Forvekslingsarter

Fjellsnuteskovlmose kan forveksles med glefsemoser Cephalozia, men fjellsnuteskovlmose har stoloner noe glefsemosene mangler.