Fjellskovlmose Odontoschisma macounii har bleikgrønne krypende skudd.

Fjellskovlmose er en arktisk-alpin art knyttet til jordfylte sprekker på berg. Den kjennes på sine grågrønne skudd uten sekundærfarge, runde blad og forekomst av stoloner.

Kjennetegn

Celler i bladmidten har store trigoner, uten pigmentering av celleveggene.

Plantene er 1–2 cm lange. De vokser krypende i små blekgrønne tuer. Skuddene er sparsomt forgreinet, men stoloner er vanlig. Rhizoidene er fargeløse. Bladene er tiltrykt mot stengelen, tydelig skålforma, skråstilte til nesten tverrstilte og hele med slett kant. Cellene i bladkanten er lik de innenfor. Celler i bladmidten har store knuteforma trigoner, uten pigmentering av celleveggene, og har 1–3(–4) oljelegemer. Bukbladene er små og lett synlig bare nær skuddspissen. Grokorn kan forekomme.

Arten er særbu. Anteridier sitter på korte sidegreiner. Arkegonier dannes i spissen på sidegreiner. Sporene er 14,5–16,5 µm. Sporofytter er uvanlig.

Økologi

Arten vokser på torvholdig jord i bergsprekker eller direkte på fuktig overrisla berg.

Utbredelse

Fjellskovlmose har en nordlig utbredelse og forekommer i fjellområder fra Sør-Norge nord til Finnmark og på Svalbard. Verdensutbredelsen er sirkumpolar.

Forvekslingsarter

Fjellskovlmose kan forveksles med andre skovlmoser med runde blad, men skiller seg fra disse på sine grågrønne skudd uten sekundærfarge.