Hornskovlmose er en art knyttet til liggende dødved og torvholdig jord og som forekommer i lavlandet nord til Trøndelag. Den kjennes på sine grønne skudd med rødbrun sekundærfarge og vanlig forekommende grokornskudd med reduserte blad (dvergblad).

Kjennetegn

Celler i bladmidten har store knuteforma trigoner, med brunlige cellevegger.

Plantene er 1–2 cm lange. De vokser krypende og danner små til mellomstore flekker, men kan også vokse som enkeltskudd blant andre moser. Plantene er grønne med rødbrun til mørkt fiolett sekundærfarge. De er sparsomt forgreinet, men stoloner er vanlig. Rhizoidene er fargeløse. Bladene er skråstilte og hele med slett kant. Kutikula er tydelig vortete. Cellene i bladkanten er lik de innenfor. Celler i bladmidten har store knuteforma trigoner, med brunlige cellevegger, og med (1–)2–3(–5) oljelegemer. Bukbladene er små og få og vanligvis synlig bare nær skuddspissen. Grokorn forekommer vanlig på spesialiserte grokornskudd.

Arten er særbu. Anteridier sitter på korte sidegreiner, mens arkegonium dannes i spissen på sidegreiner. Sporene er 8–11 µm. Sporofytter er sjeldne.

Økologi

Vokser vanligvis på liggende dødved eller på torvholdig jord.

Utbredelse

Hornskovlmose har en sørlig utbredelse og forekommer i lavlandet nord til Trøndelag.

Forvekslingsarter

Hornskovlmose kan forveksles med andre skovlmoser, men kjennes på sine grønne skudd med rødbrun sekundærfarge og vanlig forekommende grokornskudd med reduserte blad.