Snau jordmaur Lasius alienus er svært lik sandjordmaur L. psammophilus, men har mer glissen kroppsbehåring. Arten er lite krevende til habitat, den er vanlig i Mellom-Europa og Nord-Amerika og kan lett transporteres til nye områder med mennesker. Fra Norge er det påvist en temporær etablering av arten i et havneområde.

Snau jordmaur Lasius alienus mangler utstående behåring på antenneskaft og baklegger. Den har spredt behåring på munnskjoldet som hos sandjordmaur L. psammophilus, men skilles fra denne på at kroppsbehåringen er mer spredt. Spesielt er mangelen på hår ved metapleuralkjertelens åpning på bakryggen karakteristisk i forhold til nærstående arter som har 2–6 utstående hår i dette området.

Arten skal være påvist i en koloni ved Skansen havneområde i Trondheim i 2014 (Kvamme et al. 2016). Området er grundig undersøkt i ettertid uten at arten er gjenfunnet. Det antas derfor at denne etableringen har vært temporær og basert på individer innført til Norge gjennom skipstrafikk. Arten bør derfor inntil videre betraktes som fremmed i Norge. Det er imidlertid påvist en naturlig bestand av P. alienus  i Skåne i Sverige og det kan derfor ikke helt utelukkes at arten også kan finnes naturlig i Norge.

Utbredelse