Slekten småstikkemaur Hypoponera er en stor og svært vanskelig taksonomisk gruppe med mer enn 150 beskrevne arter. Gruppen dominerer i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i synantrope miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser. Hypoponera eduardi er en sør-europeisk art som er kjent for å kunne introduseres til nye områder som blindpassasjer.

Hypoponera eduardi er svært lik kompostmaur H. punctatissima og kan lett forveksles med denne. Mellomkroppens midtre sideplate (mesopleuron) er imidlertid matt av fin punktur og mikroskulptur, mens dette området hos kompostmaur er helt blankt og glatt. H. eduardi er i tillegg noe mørkere i fargen. Videre er antenneskaftene litt lengre hos H. eduardi. Antenneskaftlengde / hodelengde = 0,72–0,78 hos H. eduardi; mens tilsvarende mål hos kompostmaur er 0,61–0,70.

H. eduardi er kjent fra Sør-Afrika, i hele Middelhavsområdet, Frankrike og østover til Turkmenistan. I Norge er arten påvist et par ganger med planteimport til Sandnes og Oslo fra Sør-Europa.