Vingespenn

Hann 29-36 mm., hunn 33-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til det nordlige Kina og russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp og selje, men også på andre Populus- og Salix-arter.

Flyvetid

Medio mai - primo juli. Lengst i sør mai - august i to overlappende generasjoner.

Økologi

I åpen skog, skogbryn, kratt og hager.