Vingespenn

28-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Utbredt på den sørlige delen av Østlandet til litt nord for Oslo, og på Sørlandet vest til Mandal. Arten opptrer mest fåtallig eller enkeltvis.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

Medio mai - medio august.

Økologi

I lune skogbryn med osp.