Vingespenn

Hann 31-37 mm., hunn 33-40 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina og russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Sørlandet vest til Kristiansand og på Østlandet nord til Mjøstraktene.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), av og til på svartor.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

I skog og skogkanter med bjørk.