Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Bombus subterraneus
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus sporadicus
Vimeo video: Bombus campestris
Vimeo video: Bombus wurflenii 10
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: