Barskoghumle.

Barskoghumle er en nokså anonym skogsart som trives best i litt høyereliggende strøk. Den er ganske liten, oransjebrun på mellomkroppen og har hvit bakstuss. Den kan lett forveksles med trehumle, men har et mer eller mindre tydelig svart bånd mellom vingefestene.

Barskoghumle Bombus cingulatus Wahlberg, 1854
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.