Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Bombus subterraneus
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus sporadicus
Vimeo video: Bombus campestris
Vimeo video: Bombus wurflenii
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.