Glefsemosefamilien Cephaloziaceae er en familie med ni slekter i verden hvorav fire slekter er representert i Norge.

De norske slektene i glefsemosefamilien er glefsemoser Cephalozia med 2 arter (32 i verden), Fuscocephalozia med 9 arter (20 i verden), larvemoser Nowellia med 1 art (10 i verden) og skovlmoser Odontoschisma med 6 arter (23 i verden). I global sammenheng har familien omkring 85 arter.

Plantene er små til mellomstore. Bladene er langsstilte eller skråstilte til tverrstilte og to-fliket eller hele. Bukbladene er små og to-flika eller mangler. Arkegonier og anteridier dannes på korte sidegrener.