Skovlmoseslekta er representert med seks arter i Norge. Skovlmoser vokser opprett i tuer eller krypende i matter på fuktig eller våt mark.

Kjennetegn

Plantene er grønne til brune, eller rødbrune. Skuddene vokser opprett eller krypende. Det er to typer greiner, vanlige sidegreiner med blad og sidegreiner uten blad, såkalte stoloner. Bladene er tverrstilte til skråstilte og to-flika eller hele med slett kant. Bukbladene er små og oftest to-flika, de er lettest å se nær skuddspissen. Bladcellene har store oppsvulmede trigoner eller trigoner mangler. Bladcellene har 2–8 oljelegemer.

Artene er særbu, men O. sphagni kan også være sambu. Anteridier dannes på korte sidegreiner, og arkegonier dannes i spissen på sidegreiner. Sporene er 8–18 µm. Grokorn er 1–2 cella og forekommer hos noen arter.

Forveksling

Skovlmoseslekta kjennes igjen på de karakteristiske stolonene. Stolonene skiller de artene med to-flika blader fra de snarlike slektene dymose Gymnocolea og glefsemose Cephalozia. De artene som har hele blader kjennes på de store knuteforma trigonene, noe som mangler hos nærstående arter.

Økologi og Utbredelse

Skovlmoser vokser opprett i tuer eller krypende i matter på fuktig eller våt mark. De seks norske artene har en ganske vid utbredelse.

Videre bestemmelse

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.